Excenterpressning för flera moment

Excenterpressning är en effektiv typ av pressning där man använder sig av excentermekanismen för att forma metallkomponenter.

Pressning är en mycket vanlig teknik vid metallbearbetning och kan användas till många typer av moment. Bockning, stansning och håltagning utförs alla i olika typer av pressmaskiner och en excenterpress är en sådan maskin, som har den stora fördelen att den kan utföra alla dessa moment vilket kraftigt förkortar produktionstiden. Därför är excenterpressning ett mycket bra val då man behöver utföra flera typer av pressning på samma komponent, och vill producera stora volymer till lågt pris. Idag kan flera duktiga svenska verkstäder erbjuda denna teknik med korta ledtider och hög kvalitet.

Flera steg i ett
Idag måste man kunna hålla kostnaderna nere vid all typ av metallproduktion och samtidigt kunna hantera stora volymer. Därför är det mycket viktigt med effektiva maskiner som snabbt kan producera exakta komponenter av hög kvalitet. I stort sett alla metallprodukter kräver mer än en form av bearbetning innan de är färdiga så därför kan man spara mycket tid och pengar på att använda maskiner vars användningsområde sträcker sig över flera än en av de vanligaste bearbetningsmetoderna. Med excenterpressning kan man helt enkelt mata in ett stycke metall i pressen, stycket kommer sedan att stegvis formas av olika verktyg för att endast några sekunder senare ha nått sin slutgiltiga form. Naturligtvis kan maskinen även användas för enstaka pressmoment, men ofta använder man en excenterpress när en komponent kräver flera olika arbetsmoment.

Hur fungerar det?
Pressning handlar i princip om att man slår eller pressar metalldelar med hjälp av en maskin där man använder olika typer av pressverktyg för att nå önskad form. Genom att verktyget pressar med en viss kraft och med ett visst antal upprepningar per minut kan man exempelvis skapa en vinkel eller slå ut ett hål i plåt. Kraften hos just en excenterpress kommer från en motor som drivs med hjälp av excentermekanismen. Denna mekanism innebär att en roterande rörelse omvandlas till en linjär rörelse, som i fallet med en excenterpress innebär själva pressningen. Denna princip har använts länge och är användningsbar just för maskiner där tryckkraften är stor. En excenterpress kan hantera både små och stora arbetsstycken och är särskilt väl lämpad för stora volymer tack vare den korta produktionstiden.

Användningsområden
Excenterpressning kan användas till väldigt mycket just för att det är så flexibelt. Vare sig man vill ha ett enkelt moment såsom håltagning eller en kombination av moment, såsom bockning, stansning plus håltagning, kan det göras snabbt. Dagens excentermaskiner är avancerade och har hjälp av datorteknik som innebär att när man väl har programmerat in vilka moment som behövs är de i stort sett självgående. Det finns dessutom en mängd olika verktyg för excenterpressen, och man kan även låta specialtillverka verktyg i de fall då man behöver något utöver standardverktygen. Dagens industriverkstäder har stor användning för dessa kraftfulla pressmaskiner dels för deras effektivitet med de rekordkorta cykeltiderna och dels för att de, liksom många moderna maskiner, bidrar till en säkrare produktion. Medan maskiner och industrirobotar utför det fysiska arbetet kan operatörer fokusera på planering och ritningar, samt naturligtvis att programmera och kontrollera datorprogrammen som styr maskinerna.

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)