Laserskärning för avancerad metallbearbetning

Laserskärning är en teknik för att snabbt beskära metall till avancerade former med mycket hög precision.

De flesta vet att laserteknik är en viktig del av dagens operationsverktyg, där kirurger kan använda laser för att utföra en mängd exakta och svåra moment. Färre vet att denna teknik även används inom metallindustrin som ett sätt att forma metaller. Genom laserskärning kan man uppnå en precision som är oslagbar, och dessutom krävs inte samma typer av krafter som mer traditionella formverktyg drivs av. Tack vare hettan som projiceras av laserstrålen smälter eller förgasas delar bort, och på så sätt svarvar man ut en önskad form. Detta innebär minimalt svinn och en mycket snabb arbetsprocess.

Laserteknik
En laser består av mycket starkt ljus som är fokuserat i en enda stråle. Beroende på typ av laser kan detta vara helt oskadligt ljus som endast ser effektfullt ut, liksom de typer som används på diskotek, eller vara mycket kraftfulla och farliga vid kontakt med ögon och hud. Styrkan på laser väljs efter syfte, och de typer som används inom metallbearbetning tillhör naturligtvis de starkaste. Temperaturerna som uppnås kan ligga på flera tusen grader och kan därför beskära även de hårdaste material, såsom metaller av varierande tjocklek men även material som glas. Laserskärning är en alltmer populär metod för att billigt ta fram framförallt avancerade former som skulle ta mycket längre tid att skapa med mer traditionella bearbetningsmetoder.

Hur fungerar det?
För att beskära ett arbetsstycke riktas laserstrålen vinkelrätt mot metallen via speglar eller optiska fibrer av glas eller plast. Via en lins träffar strålen ytan och hetta uppstår vid kontakten så att metallen förångas, och på så sätt skär man ut former eller mönster i arbetsstycket. Lasern är hela tiden i rörelse medan arbetsstycket hålls helt stilla, och processen är relativt tyst jämfört med andra bearbetningar där man med kraft formar metallen. Lasermaskinerna som används är mycket avancerade och arbetar med hög hastighet och snabba omställningar. Då de liksom de flesta maskiner idag är integrerade med datorteknik kan man programmera in avancerade arbetsmoment som sedan följs exakt, och även kan upprepas gång på gång för att snabbt skapa stora volymer. Operatörerna måste hålla sig på säkert avstånd, då lasern och den värme som utvecklas är farliga. Dagens maskiner är dock mycket säkra, och dessutom är arbetsområdet skyddat med glasfönster för att ytterligare minimera riskerna för skador.

Fördelar
I dagens industri innebär ökad effektivitet och precision även ökade inkomster då större volymer kan produceras till lägre pris. Med laserskärning blir resultatet mycket fina skärsnitt och helt jämna ytor och det krävs knappt någon form av efterbearbetning, vilket de flesta andra tekniker gör. Detta beror på att lasern trots sin styrka är mycket mer skonsam mot metallen då den inte påverkar någon del utöver det som skärs bort. Med andra typer av bearbetning finns större risker för sprickor och ojämna ytor på grund av de presskrafter arbetsstycket utsätt för. Med laser kan man dessutom skära exakt raka linjer, och mycket komplicerade former och konturer. Detta gör att tekniken är användbar inom all typ av avancerad metallproduktion såsom små och stora komponenter till bilindustrin.

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)