Kantpressning för böjning av tunna och tjocka metaller

Kantpressning är en kraftfull och precis metod för att böja tunna metaller såsom plåt och aluminium.

Olika metaller har olika egenskaper och därför måste de hanteras på olika sätt vid tillverkning av metallprodukter. Bockning är en metod där metaller böjs med stor kraft och på så sätt formas till användbara produkter. Det har utvecklats olika typer av bockning utifrån vilken metall som ska bearbetas och vilken form man vill uppnå. Kantpressning, som också kallas kantbockning, är en metod för att bocka tunnare komponenter i till exempel plåt eller aluminium. Detta är en kostnadseffektiv teknik som dessutom underlättas av datorer och moderna bockningsmaskiner.

Hur fungerar pressning?
Grundprincipen för all bockning är att ett arbetsstycke pressas mellan två verktyg och på så sätt formas, men naturligtvis finns det en del skillnader mellan de olika bockningsmetoderna. När det gäller kantpressning är det egentligen bara ett av de två verktygen som ser ut som ett verktyg. Det är nämligen skarpt knivformat och används till att pressa ner exempelvis en platta av detalj i ett spårformat underverktyg. Det är verktygens position i förhållande till varandra som avgör vinkeln som uppstår då materialet pressas, och dagens maskiner kan justeras till att skapa vinklar med millimetersmå gradskillnader. Att kantpressa plåt är mycket kostnadseffektivt både vid stora och små volymer, men det som dock påverkar produktionskostnaden är tjockleken på plåten. För komponenter tjockare än 12 millimeter behövs andra tekniker som inte nödvändigtvis är fullt så kostnadseffektiva.

Modern teknik
Dagens industriverkstäder är behjälpa av en teknologi som inte fanns för bara något årtionde sedan, och utvecklingen går hela tiden framåt när det gäller att finna allt effektivare, precisare och billigare sätt att utföra klassiska hantverk. De maskiner som används för att bearbeta metall fungerar i nära samarbete med datorer som både kan förmedla en kedja av kommandon till en maskin baserat på en digital ritning, samt projicera den färdiga produkten i 3D redan innan den har blivit producerad. Kantpressarna är inga undantag, och idag kan man kantpressa stora liksom små volymer med några knapptryck. Men naturligtvis kräver det kompetent personal även om de inte som traditionella hantverkare formar produkterna med sina egna händer. Den som har ansvar för att en komponent ska kantpressas ska både kunna hantera datorprogrammen som styr maskinen samt ha kunskap om maskinen för att snabbt upptäcka om något inte fungera som det ska. Till och med automatiserade och moderna maskiner kan ju faktiskt gå sönder.

Krävande efterfrågan
Dagens industri och näringsliv har en aldrig sinande efterfrågan på stora volymer, kortast möjliga produktionstid samt högsta möjliga kvalitet. Därför är de maskiner som gör detta möjligt otroligt viktiga. Kantpressning är bara ett av många sätt metall kan bearbetas på, men det är ett bra exempel på moderna industriverkstäders förmåga att anpassa sig till marknadens krav på billiga produkter av hög kvalitet genom att utveckla specifika tekniker för specifika metallprodukter. Att kantpressa tunn plåt ger exakta och precisa vinklar och metoden kan användas till att både pressa fram en enkel vinkel, liksom skapa en intrikat metallkomponent med många veck och vinklar.

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)