Industriautomation för samman robotar och maskiner

Under den Industriella revolutionen så var det mycket som förbättrades, och grunden till svensk industriautomation så som den ser ut idag lades då man införde till viss del automatisk mekanik. Sedan dess så har det gått snabbt framåt och idag så är det svårt att finna en operatör med slägga i hand på en modern svensk verkstad som erbjuder rörbockning och andra viktiga tillverkningstekniker. En annan revolution var den som kan sägas kom igång ordentligt under 1980-talet då datorer blev ett välkänt begrepp. Modern industriell automation är en fusion mellan maskiner och datorer och det här området utvecklas hela tiden med nya spännande lösningar varav industrirobotar är mycket viktiga.

Industriautomation med robotar

Robotautomation är ett spännande område där man låter industrirobotar som ingår i robotceller ta del av olika arbetsprocesser. Det här får man till med hjälp av datorprogrammering som talar om vad roboten ska göra. En robotarm kan röra sig mellan flera olika maskiner som ingår samma system. Det här är en typ av automatisering som gör att man kan få fram färdiga komponenter mycket snabbare och helt utan fel. Roboten rör sig ju helt i enlighet med den programmering som har gjorts, och då får man mycket exakta resultat. Med industriautomation så sammanförs alltså robotar och maskiner på ett mycket smart vis och med hjälp av sensorer så kan robotarna också vara med och hjälpa till med analys av arbetsprocessen. Läs mer på industriautomation.tips

29 May 2016

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)